Spiritualiteit en chakra’s

Spiritualiteit betekent voor mij dat alles in het universum met elkaar verbonden is en de mens uit een lichaam (fysiek), geest (mentaal) en ziel bestaat met ieder op zich zijn eigen functie en doel.

Om te begrijpen waarom levensenergie (trillingen) belangrijk is om goed te laten doorstromen is enige kennis van chakra’s nodig. Dagelijks worden we omringd door zonlicht. Licht is een magnetische trilling die is opgebouwd uit 7 kleuren, de prisma regenboog kleuren. Rood, oranje, geel, groen en blauw, indigo en violet. Ons lichaam voedt zich niet alleen met gezond voedsel en water maar ook met kleuren. De prisma regenboog kleuren zijn trillingen (energievormen) die ieder op zich hun eigen trilling frequenties of stromende levensenergie (chi of ki) hebben. Deze energie uit zich in iedere levensvorm in een positieve (yin ) of negatieve (yan) energie. Deze trekken elkaar aan en stoten elkaar af, daarnaast zijn zij aanvullend aan elkaar. Zij hebben elkaar nodig zoals licht en donker elkaar nodig heeft. Raakt er een verstoring in de levensenergie (trillingen) dan ontstaan er in het lichaam of op mentaal vlak een blokkade.

Chakra’s zijn energiecentra van het lichaam. Als een wiel draaien er om het menselijk lichaam 7 Chakra’s en zijn ieder verbonden met een deel van het lichaam en hebben hun eigen invloed op de organen. Als de levensenergie niet goed doorstroomt door een blokkade ontstaat er een blokkade op fysiek of mentaal vlak. Stroomt de levensenergie onbelemmerd dan voelt men zich vitaal. Het ego van de mens is geneigd te denken dat alleen wat hij met het blote oog kan waarnemen dat dat is wat er is, toch is er veel wat er is zonder dat men het met het blote oog kan waarnemen, denk maar eens aan geluid met zijn eigen trilling frequentie en energieveld en zijn invloed. Misschien toch wat om eens bij stil te staan.

1e of Wortel Chakra; Rood. Evenwichtigheid van dit chakra is van groot belang. Deze is verbonden met de energie van de aarde. Het ons veilig voelen en basisbehoeftes, goed verankerd zijn, eerste herinneringen en overleven. Voeding,drinken, geld, veiligheid en slaap. Een goede doorstroming van de ze chakra zorgt ervoor dat je niet zweeft.

Element: Aarde. 2e of Heiligbeen Chakra; Oranje. Bepaalt de relatie naar andere toe. Moeilijk creatief of intiem kunnen zijn, relatieproblemen of teveel van jezelf eisen kan duiden op een blokkade. Element: Water

3e of Navel Chakra (zonnevlecht); In de eigen levenskracht staan, onder andere invloed op het gezichtsvermogen. Leren omgaan met macht, agressie en te veel eigen belang. Invloed op bloedsuikerspiegel en vochtregulatie in het lichaam.

Element: Vuur 4e of Hart Chakra; Groen. Het goed spontaan kunnen zijn, accepteren van de ander. Loslaten van beperkende voorwaarden of relaties en egoïstische behoeften. Het onvoorwaardelijk kunnen liefhebben, warmte en begripvol kunnen zijn. Invloed op lymfestelsel, thymus, hart en bloedsomloop.

Element: Lucht 5e of Keel Chakra; Blauw. Verbindt denken (hoofd) met de borstkas (innerlijk). Verbind het denken met het voelen. Beïnvloedt de non-verbale (wat je zegt) communicatie. Door in contact met je innerlijke wijsheid groeit bewust te zijn en individueel te vertrouwen. Invloed op inwendige organen, schildklier, borstkas en en skelet.

Element: Ether 6e of Voorhoofd Chakra (derde oog); Violet. Invloed op intuïtie, gedachten, concentratie, inzicht, verstand. Invloed op hypofyse en hormonale balans.

Element: geen, Is verbonden met de kosmos 7e of Kruin Chakra ; Wit. Verbindt de chakra’s met elkaar en heeft alle kleuren van de regenboog (wit licht). Is van invloed op het psychische proces die in het innerlijke plaatsvinden. Is van invloed op epifyse en pijnappelklier.

Spiritueel begaafdheid zit in goed geaard zijn. In realiteit en intuïtieve kennis kunnen overbrengen en deze in het eigen leven kunnen integreren. Spiritualiteit is dan ook nooit zweverig.