Levensdoel en angst: De grote angst van veel mensen is niet dat zij de lat te hoog leggen en het niet halen. De grote angst is dat de lat te laag wordt gelegd en het wel halen. Ga daarom voor het hoogst haalbare op je levensdoel af. De twee regelmatig voorkomende drempels die mensen zichzelf regelmatig opleggen zijn “wachten totdat de tijd er voor rijp is” en “te lage eisen stellen”. Door bewustwording van je levensdoel, dat waarvoor je hier op aarde bent gekomen te her-inneren, is een proces. Door bewust te worden van jezelf en wat er gebeurt in je leven leer je verstand en hart te verenigen en kan je de koers van je leven makkelijker bijsturen.

Ieder leven heeft zijn eigen specifieke boodschap. Deze wordt als een radioboodschap zonder onderbreking uitgezonden. Hoe beter de radio is afgestemd, hoe helderder de boodschap overkomt. Aan de reactie van je mensen om je heen kan je meten of je nog goed bent afgestemd op de juiste frequentie. Door reacties van de mensen om je heen onder een vergroot glas te leggen, te onderzoeken en deze helder te omschrijven kom je ook achter de boodschap van je eigen leven. Niet alle kritiek van een ander is slecht of verkeerd, soms zit er ook een onderliggende boodschap voor jezelf in.

Bij alles wat je wilt veranderen begint de stap bij jezelf. Stel jezelf als eerste onderstaande vragen: “Wie ben ik? ”Wat doe ik hier?” en “Wat draag ik bij aan geluk van de wereld en aan het eigen geluk? ”

In onzekere tijden nemen vragen en angst toe. Vragen over wat er allemaal gebeurt in de wereld oorzaak en de gevolgen. Vragen over beperkingen in het leven of is het juist ruimte voor nieuwe groei in een andere fase. Laat het denkbeeld dat je bent afgescheiden zijn van alles om je heen los, dat werkt als een bron van angst en twijfel. Onrust kan zich uiten als slecht slapen, ongemak, gebrek,frustratie, kort af reageren,zich eenzaam voelen,boos zijn, geen actie ondernemen of onverschillig zijn. Kom tot rust en start weer met het formulieren van je behoefte of wens. Harmonie is het pad waarop positieve creatie kan gedijen.

Tips:

  • Blijf goed op je ademhaling letten. Bij inademing denkbeeldig vanuit je voeten omhoog, via je hart naar je hoofd. Bij uitademing via het hoofd, hart naar je voeten. Onze ademhaling is de levenskracht.
  • Ook op afstand kan je met liefde en mededogen aan een ander denken, wat je denkt wordt uitgezonden in de ether waardoor een ander liefde op afstand kan ervaren.
  • Zorg dat je niet wordt verlamd door de angst. Blijf stappen in het leven zetten, al zijn deze nog zo klein. Blijf stappen maken. Ook dit is een energie die je uitzendt en bijdraagt aan een positieve wereld
  • Laat je niet afleiden door je geest die onrust veroorzaakt. Vaak zijn het niet eens je eigen gedachten maar ligt de voedingsbron van je gedachten buiten je. Gevoed door familie,partner en omgeving. Meditatie helpt om je geest rustig te houden